«Սաթի Տրանսի» գործունեությունը ապահովագրված է բոլոր ռիսկերից