Սաթի Տրանսի ներմուծած հավաքական բեռների բեռնաթափման գործընթաց