ՀՀ բեռնափոխադրման ծավալները՝ 2018թ․ հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին