«Սաթի Տրանսի» բեռնափոխադրման աշխարհագրությունը, 2018 թ․