Օգտակար

Վրանային կիսակցասայլ / Վրանային բեռնատար / Բեռնաթափ
Բեռնատարի առավել շատ տարածված տեսակ է, որը նախատեսված է տարատեսակ բեռների տեղափոխման համար: Կիսակցասայլը հագեցած է երկու մուտքերով. մեկը՝ բեռնատարի հետնամասից, մյուսը՝ կողային հատվածից: Այն արագացնում է բեռնումը / բեռնաթափումը: Նաև հնարավոր է բացել կիսակցասայլը՝ ընդամենը հեռացնելով վրանը:
Ավտոբաք
Ավտոբաքը օգտագործվում է մթերքի և ոչ մթերային հեղուկների տեղափոխման համար: Բեռնվածությունը՝ 12 – 20 տ Օգտակար ծավալը՝ 6 – 40 խմ:
Ավտոմեքենաների փոխադրող
Ավտոմեքենաների փոխադրողը կցասայլի կամ կիսակցասայլի տեսակ է, որը նախատեսված է բեռնատարի վրա բարձած մարդատար ավտոմեքենաների արդյունավետ տեղափոխման համար:
Ցածրահարթակ բեռնաթափեր
Ցածրահարթակ բեռնաթափերը կիրառվում են մեծածավալ բեռների փոխադրման ժամանակ: Ցածրահարթակ բեռնաթափերը մեծածավալ բեռների փոխադրման համար ունեն հսկայական բեռնվածություն՝ 20-40 տ: Նրանք նախատեսված են միայն մեկ նպատակի համար, այն է` երկար հեռավորության վրա գերծանր բեռների տեղափոխման համար: Բեռների բնույթը կարող է տարբեր լինել, ինչպես՝ բեռնարկղեր (կոնտեյներներ), մեծածավալ ապրանքներ, ռազմական տեխնիկա, խոշոր ավտոմոբիլային մասեր և այլն: Բացի այդ, […]
Սառնարանային կցասայլ
Սառնարանային կցասայլը օգտագործվում է արագ փչացող ապրանքների տեղափոխման համար, որոնք ունեն պահպանման հատուկ պայմաններ՝ +25°C –ից մինչև -25°C: Բեռնվածությունը՝ 12 – 22 տ Օգտակար ծավալը՝ 60 – 92 խմ:
Բեռնաթափեր (կցասայլակներով բեռնատարներ)
Բեռնաթափերը տրանսպորտային միջոցներ են, որոնց բեռնատարի կցասայլակի հատվածը իրենից ներկայացնում է հարթ մարմին կամ հարթակ առանց ծածկի կամ կողմերի: Տվյալ տեսակի բեռնատարները փոխադրման հիանալի միջոցներ են հանդիսանում 20″, 40″ չափերի բեռնարկղերի (կոնտեյներների) փոխադրման և այնպիսի բեռների տեղափոխման համար, որոնց անհրաժեշտ է արագ բեռնաթափել մեքենայի կողամասից: Ներկայումս գործածության մեջ են երկու դասի բեռնաթափեր: Նրանցից մեկը հայտնի […]