Օգտակար

Ավտոբաք
Ավտոբաքը օգտագործվում է մթերքի և ոչ մթերային հեղուկների տեղափոխման համար: Բեռնվածությունը՝ 12 — 20 տ Օգտակար ծավալը՝ 6 — 40 խմ:
Ավտոմեքենաների փոխադրող
Ավտոմեքենաների փոխադրողը կցասայլի կամ կիսակցասայլի տեսակ է, որը նախատեսված է բեռնատարի վրա բարձած մարդատար ավտոմեքենաների արդյունավետ տեղափոխման համար:
Ցածրահարթակ կիսակցորդիչներ
Ցածրահարթակ բեռնաթափերը կիրառվում են մեծածավալ բեռների փոխադրման ժամանակ: Ցածրահարթակ բեռնաթափերը մեծածավալ բեռների փոխադրման համար ունեն հսկայական բեռնվածություն՝ 20-40 տ: Նրանք նախատեսված են միայն մեկ նպատակի համար, այն է` երկար հեռավորության վրա գերծանր բեռների տեղափոխման համար: Բեռների բնույթը կարող է տարբեր լինել, ինչպես՝ բեռնարկղեր (կոնտեյներներ), մեծածավալ ապրանքներ, ռազմական տեխնիկա, խոշոր ավտոմոբիլային մասեր և այլն: Բացի այդ, […]