Ավտոմեքենաների փոխադրող

Ավտոմեքենաների փոխադրող

Ավտոմեքենաների փոխադրողը կցասայլի կամ կիսակցասայլի տեսակ է, որը նախատեսված է բեռնատարի վրա բարձած մարդատար ավտոմեքենաների արդյունավետ տեղափոխման համար: