Ավտոբաք

Ավտոբաքը օգտագործվում է մթերքի և ոչ մթերային հեղուկների տեղափոխման համար:

Բեռնվածությունը՝ 12 — 20 տ

Օգտակար ծավալը՝ 6 — 40 խմ: