«Սաթի Տրանսը» անդամակցել է World Cargo Alliance — WCA կազմակերպությանը