Ծովային փոխադրումների ինդեքսը. հունվար-մարտ 2018 թ.